Bij de NCS hebben we het principe “Zwemmen voor iedereen” hoog in het vaandel staan, zo ook binnen onze vereniging. Je kunt dus altijd bij ons komen trainen (als er plaats is natuurlijk). Aan het deelnemen van wedstrijden en aan het toekennen van records zijn beperkingen opgelegd.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 december 2010 is ingestemd met een het opnemen van onderstaande bepaling in het huishoudelijk reglement:

Leden van de wedstrijdgroep die tevens KNZB-lid zijn en deelnemen aan wedstrijden in KNZB-verband mogen mee trainen bij de wedstrijdgroep en deelnemen aan onderlinge WVL wedstrijden.
Echter wordt gedurende een periode tot één kalenderjaar na de laatste deelname aan een KNZB-wedstrijd

  • het lid niet opgesteld in NCS verband;
  • het lid niet ingeschreven bij de clubkampioenschappen;
  • geen enkel door het lid verbeterd club en/of bondsrecord gehonoreerd.