Binnen de wedstrijdgroep heb je te maken met contributie en deelnamekosten voor wedstrijden.

Deelnamekosten voor wedstrijden
De kosten van wedstrijden hangen sterk af van de soort wedstrijd en de plaats waar de wedstrijd gehouden wordt. Bij thuiswedstrijden hebben we als organiserende vereniging te maken met de huur van het zwembad. Bij uitwedstrijden vormen reiskosten een aanzienlijke kostenpost. Daarnaast worden de vereniging bij enkele wedstrijden startgeld in rekening gebracht voor elk nummer dat een verenigingslid tijdens die wedstrijd zwemt. De wedstrijdcommissie tracht de financiën van zowel de deelnemers als van de vereniging zèlf zorgvuldig af te wegen. Afhankelijk van de soort wedstrijd variëren de kosten om aan wedstrijden binnen Nederland deel te nemen van € 3,- tot ongeveer € 7,-. De deelnamegelden moeten vooraf betaald worden. Elke zwemmer krijgt een uitnodiging per e-mail waarin duidelijk staat vermeld wanneer en bij wie betaald moet worden.

Het afzeggen voor deelname aan een wedstrijd dient uiterlijk op de dinsdag voor de wedstrijd te geschieden, tenzij iets anders op de uitnodiging staat. Als men te laat afzegt voor een wedstrijd, worden de deelnamekosten van de wedstrijd in rekening gebracht.