Zoals jullie waarschijnlijk al hebben meegekregen, wordt zwembad De Waterkanten later heropend dan aanvankelijk gepland was. Omdat de werkzaamheden uitlopen, wordt de heropeningsdatum van aanstaande donderdag 1 oktober 2020 niet gehaald. Wij zijn blij jullie bij deze te kunnen vertellen dat we ook gedurende de maand oktober op zaterdag in De Schelft in Noordwijkerhout kunnen blijven zwemmen! Het rooster voor De Schelft blijft daarbij ongewijzigd.

Wel heeft De Schelft een aantal wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de aangescherpte corona-maatregelen.

  • De horeca is gesloten, wat inhoudt dat de verkoop is gestopt en dat men ook niet meer kan plaatsnemen in de horeca.
  • Ouders en verzorgers zullen daarom buiten het gebouw moeten wachten.
  • Ook in de zwemzaal mogen ouders en verzorgers niet meer blijven wachten.

Het is op dit moment nog onzeker wanneer de heropening wel zal plaatsvinden, maar zodra De Waterkanten in Lisse weer geopend is, zullen we teruggaan naar onze normale lesuren in De Waterkanten.

Gezien al het bovenstaande willen we het in oktober innen van de contributie over het 4e kwartaal van 2020 uitstellen tot uiterlijk november 2020. Zodoende kunnen we alle variërende omstandigheden van het 4e kwartaal zoveel mogelijk daarin meenemen.