Helaas moeten wij jullie tegenvallend nieuws brengen. Zoals jullie waarschijnlijk al hebben meegekregen, wordt zwembad De Waterkanten later heropend dan aanvankelijk gepland was. Omdat de werkzaamheden uitlopen, wordt de heropeningsdatum van aanstaande donderdag 1 oktober 2020 niet gehaald. Het is op dit moment nog onzeker wanneer de heropening wel zal plaatsvinden, maar we hopen dat dat halverwege de maand oktober zal zijn.

In verband met deze tegenslag zijn wij aan het inventariseren of we langer door kunnen zwemmen in De Schelft. We hoopten met deze berichtgeving daar al duidelijkheid over te kunnen geven, maar zodra we die hebben komen we later deze week hierop terug.

Naar aanleiding van de persconferentie over de coronacrisis van maandag 28 september kunnen we concluderen dat we vooralsnog volgens het bestaande protocol kunnen blijven sporten, maar hoe de maatregelen zich verder ontwikkelen is nog onzeker.

Gezien al het bovenstaande willen we het in oktober innen van de contributie over het 4e kwartaal van 2020 uitstellen tot uiterlijk november 2020. Zodoende kunnen we alle variërende omstandigheden van het 4e kwartaal zoveel mogelijk daarin meenemen.